برنامه

 

 

نرم افزار برنامه ریزی سیستم متعارف FSC

نرم افزار برنامه ریزی سیستم آدرس پذیر RS 700

نرم افزار مانیتورینگ و شبیه سازی گرافیکی Intellect

اتصال به شبکه اینترنت

کنترل ونظارت ازراه دور Remote Access Function

همسان سازی با سیستم مدیریت ساختمان BMS

یکپارچه سازی با انواع سیستم های مدار بسته CCTV

software