دتکتور متعارف

 انواع دتکتور متعارف :

دتکتور دود متعارف سری   FD 8030

دتکتورترکیبی متعارف سری   FD 8060

دتکتورحرارت متعارف سری - 8020FD 8010
معرفی دتکتورهای متعارف :

استاندارد : EN54 PART 5 & 7 & 10 - CPR

تایید شده توسط آزمایشگاه های SGS – EVPU -GOST-VNIIPO - LPCB

تایید شده توسط سازمان استاندارد ایران

دتکتور دود از نوع فتو الکتریک


دتکتورحرارت از نوع حساس به دمای ثابت


دتکتور حرارت از نوع حساس به تغییرات دمایی


دتکتور دود و حرارت ترکیبی

دتکتور شعله  از نوع IR

ولتاژ کارکرد وسیع : 10-30 VDC

جریان حالت استند بای : تا 120 ua

جریان حالت حریق : 25 mA

کنترل عملکرد با میکرو پرسسور

الگوریتم کاهش نویز و خطای عملکرد

2 نشانگر LED - نمایش 360 درجه وضعیت

محفظه جداشونده بدون نیاز به باز کردن دتکتور از محل نصب

تعیین زمان آلودگی محفظه – مناسب جهت سرویس دوره ای

خروجی نشانگر Remote Indicator

پایه با قفل مخصوص
detector