برگزاری دوره های آموزشی هوشمندسازی

 

 


برگزاری دوره آموزشی هوشمندسازی جهت اعضاء اتحادیه برق کاران استان کرمانشاه با حضور جناب آقای صالحی رییس اتحادیه برق کاران و

آقای ناصری پور رییس سازمان فنی و حرفه ای کرمانشاه .

 

 

h11 h44
h33 h22