رله 8 کانال هر کانال 16 آمپر TIS

رله 8 کانال هر کانال 16 آمپر TIS

این رله ها کانال های روشنایی و یا موتورهای شاتر را کنترل می کند که مناسب برای جریان هایی با حجم بالا می باشند ، 


  • همچنین حفره های دسترسی دارد جهت ....Strong latching green relay each 16Amps
  •  سوئیچ مکانیکی برای هر رله جهت روشن/خاموش کردن اضطراری
  • استفاده جهت کنترل کردن 40 موتور و کرکره برقی 
  • قابلیت پروگرام کردن دستی با پنل های TIS 
  • کم مصرف شامل 8 مرحله و ترتیب در ساختارLED جهت دوام شبکه 
  • جهت هر نمایانگر کانالکارکرد طبق پروتکل TIS BUS 
  • حالت ضد اشتعال ABSPCB،CS 
  • رله تایید شده تحت UL USA
  • محصول تایید شده ی CE